Pastoral

Hezkuntza eta kristau elkartea garenez gero, balore kristauak bizi izateak pertsonaren hazkuntza eta heldutasuna errazten dituela uste dugu, gizaki hobea izaten laguntzen diolarik..

Horretarako, geure pastoraltza proiektuaren bitartez, honako ekintza hauek burutzen ditugu: 

  • Erlijioa irakasgaiaz gain, bestelako ekitaldiak, kristau heziketan hobekuntza lortzeko.

  • Erlijio ospakizunak eta kanpainak, hala nola gabonetan, garizuman (barkamen eguna), Mariano hila...

  • Bakea eta elkartasunaren astea.

  • Kultur astea, bidezko merkataritza (Cáritas proiektua).

  • Somorrostro irakasgunearekin batera, zubi taldeak.

  • Familien partehartzea kanpainetan zein ospakizunetan.