Teknologi berriak

San Juan Ikastetxean ikasgeletan teknologia berriak ezartzeko proiektu bat garatzen ari gara honako erronka hauei erantzuteko

  • Gure ikasleak prestatu nahi ditugu teknologia berriak erabiltzeko
  • Komunikatzeko teknologia berriak erabili (Internet, blogs, posta elektronikoa…)
  • Teknologia hauek eskaintzen dituzten baliabideak Hezkuntza- premia Bereziak dituzten ikasleentzat eta aniztasunaren trataera lantzeko
  • Haur Hezkuntzatik ordenagailuen erabilera sustatzea, maila bakoitzari dagozkion programen bidez.
  • Curriculum-eko arlo guztietan teknologia hauek txertatzea.

 

Helburu hau lortzeko baliabide hauek dauzkagu:

  • Ordenagailuak eta Arbel Digitalak Haur Hezkuntzako geletan (3, 4, 5 urte)
  • Ordenagailuak programa berezi eta egokituak laguntza geletan
  • Informatika gela (Lehen Hezkuntzan), 25 ordenagailu eramangarri WI-FI bidezko internet konexioa dutenak, eta Arbel Digital bat.
  • Arbel Digitalak Lehen Hezkuntzako gela guztietan
  • Eskola 2.O proiektua Lehen Hezkuntzako 5. eta 6. mailako geletan. 50 ordenagailu txiki, arbela digitalak eta proiektoreak.